فیلترها

موجود بودن
سازنده
سایز

مجلسی

مهمترین مسئله در انتخاب کفش مجلسی مناسب طراحی استاندارد است که در قسمت پنجه فضای کافی برای انگشتان وجود داشته باشد تا امکان حرکت به راحتی به پا داده شود. پاشنه کفش باید به نحوی باشد که در هنگام پوشیدن طولانی به کمر و کف پا آسیبی وارد نشود. ما برای شما مجموعه ای از کفش های مجلسی زیبا و شیک با طراحی استاندارد آماده کرده‎ایم.

مهمترین مسئله در انتخاب کفش مجلسی مناسب طراحی استاندارد است که در قسمت پنجه فضای کافی برای انگشتان وجود داشته باشد تا امکان حرکت به راحتی به پا داده شود. پاشنه کفش باید به نحوی باشد که در هنگام پوشیدن طولانی به کمر و کف پا آسیبی وارد نشود. ما برای شما مجموعه ای از کفش های مجلسی زیبا و شیک با طراحی استاندارد آماده کرده‎ایم.

بیشتر

مجلسی 7 محصول وجود دارد